Агростратегія ЄБРР: у пріоритеті — сільгоспкооперативи й екологія

Агростратегія ЄБРР: у пріоритеті — сільгоспкооперативи й екологія

За попередні сім років банк вклав у проекти АПК по всьому світу 6,7 млрд євро

Агростратегія ЄБРР: у пріоритеті — сільгоспкооперативи й екологія

Рада директорів ЄБРР схвалила стратегію банку для агросектору на період 2019 — 2023 рр. Один з головних «маяків» — баланс між попитом на сільськогосподарську продукцію і впливом, який виробничі процеси мають на оточуюче середовище. Основою ефективності у співпраці з аграріями усього світу повинен стати індивідуальний підхід банку в реалізації його програм по всьому ланцюжку створення вартості. Завдання — збільшити виробництво продуктів харчування і зберегти природні ресурси, одночасно знижуючи екологічний і соціальний вплив агробізнесу.

Стратегія банку в агросекторі на найближчу п’ятирічку розроблена на основі досвіду реалізації аналогічної стратегії 2010 року.

У період з 2010 по 2017 рік ЄБРР вклав 6,7 млрд євро в 447 проектів, пов’язаних з АПК. У 2017 році це склало 8% від сукупних річних інвестицій ЄБРР.

Загальна частка фінансів банку, виділених на проекти в аграрному бізнесі, в період 2010-2017 рр. була розподілена таким чином: виробництво продуктів харчування — 39%, роздрібні продажі продуктів харчування — 23%, первинне сільське господарство і торгівля товарами — 22%, виробництво і упаковка напоїв — 15%, інші — 1%.

За сім років понад 1 млрд євро було інвестовано в проекти «Переходу до зеленої економіки» в секторі агробізнесу.

Серед прикладів ефективних інвестицій ЄБРР наводиться і Україна. З 2016 року агрохолдингу «Астарта» був виділений стартовий кредит в розмірі 20 млн доларів для запуску довгострокової стратегії щодо дотримання передових європейських технологій в харчовій та молочної промисловості, а також у виробництві напоїв. Виділений кредит «зробив позитивний вплив на ефективність використання енергії та води, якість цукру і пом’якшення негативних впливів на навколишнє середовище», відзначають в банку.

ЄБРР вважає, що розширюється торговельна поляризація між нетто-експортерами продовольства і імпортерами. За оцінками експертів банку, підвищення продуктивності і збільшення експорту зернових з Східної Європи, України, Казахстану, Румунії, Болгарії та країн Балтії знижує світові ціни і поліпшує продовольчу безпеку в країнах з дефіцитом продовольства (наприклад, в регіоні SEMED, що включає Марокко, Йорданії, Єгипту і Туніс).

Експерти банку зазначають диференціацію розподілу інвестицій в агросекторі. Так, вкладення ЄБРР складають 31% багатосторонніх інвестицій в сільськогосподарський сектор і 91% — в агропереробку. Кредитні лінії для агробізнесу з місцевими банками-партнерами були створені в Албанії, Болгарії, Румунії, Таджикистані, Туреччині та Україні для ефективного охоплення дрібних субпозичальників і надання кредитів фермерам на прийнятних для них умовах.

Крім того, було виконано більше 180 консультативних проектів, включаючи підтримку політичного діалогу в Єгипті, Марокко, Сербії, Тунісі, Туреччині та Україні.

За словами Наталії Жукової, директора ЄБРР по агробізнесу, ЄБРР є найбільшим постачальником фінансових послуг для сектора агробізнесу у своїх регіонах діяльності. «Продукти харчування відіграють важливу роль в нашому житті, і необхідно інноваційне мислення, щоб рухатися в напрямку сталого майбутнього в цьому секторі», — говорить вона.

iAgro вивчив основні напрямки нової стратегії ЄБРР для агробізнесу на період 2019 — 2023 рр. і публікує ті з них, які можуть виявитися актуальними для України.

Про підтримку країн в розробці стратегій розвитку агробізнесу

ЄБРР буде продовжувати надавати підтримку країнам в розвитку національних стратегій агробізнесу (вже здійснюється в Україні) завдяки його порівняльним перевагам в залученні до спільної роботи офіційних осіб і гравців приватного сектора, а також можливостям мобілізації ресурсів.

Про підходи в діяльності

ЄБРР застосує відповідальний, стійкий і інноваційний підхід до досягнення кращого балансу між трьома конкуруючими аспектами за допомогою інвестицій, технічної співпраці і політичного діалогу в секторі агробізнесу від первинного сільського господарства по всьому ланцюжку створення вартості.

Про виробництво продуктів харчування

Для виробництва продуктів харчування в майбутньому необхідний відповідальний, новаторський і стійкий підхід. У цьому процесі необхідний баланс, щоб одночасно задовольнити три конкуруючі потреби: ефективне закриття продовольчого розриву, щоб забезпечити всіх людей необхідною їм продукцією; збереження природних ресурсів; і поліпшення соціальних і екологічних наслідків від діяльності сектора, в тому числі для дрібних фермерів.

Про роздрібну торгівлю

Команда банку спробує визначити пріоритетність інвестицій в капзатрати і залучити нових клієнтів. Оборотний капітал як і раніше важливий для підтримки рівня виробництва, особливо для ключових товарів. ЄБРР розроблений новий підхід до роздрібної торгівлі, який оцінює стійкість роздрібних операцій за всіма ланцюжками доданої вартості і він включений до Стратегії 2019 року.

Про диференціацію фінінструментів

Стратегія визнає різноманітність ринків і етапів розвитку в цьому секторі і тому підкреслює, що потрібні заходи, що охоплюють весь ланцюжок створення вартості від первинного сільського господарства, переробки і торгівлі до розподілу продуктів, упаковки та роздрібної торгівлі, з урахуванням підходів по використанню різних фінансових інструментів.

Про партнерів

Стратегія передбачає тіснішу співпрацю з широким колом партнерів, міжнародними фінансовими структурами, агентствами розвитку і профільними асоціаціями сектора агробізнесу, науково-дослідними центрами та університетами.

Про відповідальні сільгоспінвестиції

Стратегія ЄБРР спрямована на поліпшення корпоративного управління, кадрової та гендерної політики, бізнес-стандартів і кодексів поведінки на рівні компанії відповідно до принципу відповідальних сільськогосподарських інвестицій (RAI).

Про пріоритет для кооперативів

Стратегія 2019 року найбільше орієнтована на кооперативи і підтримує розробку нових інструментів їх фінансування з наданням більш широких можливостей, пов’язаних з консультаційними послугами та інвестиціями.

Про поліпшення торговельної інфраструктури

Серед основних напрямків нової стратегії ЄБРР — поліпшення торговельної інфраструктури в сфері агробізнесу як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках і оптимізація інфраструктурних рішень для скорочення слабких місць цієї інфраструктури.

Про взаємодію з іншими стратегіями

Стратегія ЄБРР для сектора агробізнесу взаємодіє з іншими стратегіями, підходами і політикою банку, в тому числі: стратегіями для країн, які включають специфічні для сектора цілі; тематичними стратегіями і підходами, такими як «Перехід до зеленої економіки», «Стратегія сприяння гендерній рівності», «Стратегія економічної інтеграції» і «Енергетична стратегія»; політикою банку в екологічній, соціальній сферах та в галузі суспільної інформації.

Нагадаємо, Рада директорів ЄБРР затвердила нову стратегію для України на 2018-2023 роки. У ній вказані п’ять головних напрямків роботи на найближчі п’ять років: підтримка приватизації і комерціалізації державних підприємств; підтримка верховенства права, конкуренції і рівних правил гри в приватному секторі; зміцнення енергетичної безпеки; сприяння стійкості фінансової системи через зміцнення банківського сектора і паралельний розвиток ринків капіталу та іншого небанківського фінансування; поліпшення інтегрованості економіки через сприяння торгівлі та інвестиціям, розширення інфраструктурних зв’язків і підтримку наближення до стандартів ЄС.